*16.7.2024 *

 

 

Očekáváme narození černých a žlutých štěňat v polovině července 2024. Štěňátka budou po rodičích PRA, EIC, CLEAR,  HNPK nepostižena, oba rodiče OCD ramen negativní, rentgeny páteře negativní , oba plnochrupí. Štěňátka budou vhodná jak pro další chov, tak výstavy, pro myslivost, ale samozřejmě také jako rodinní pejsci. Více v sekci Štěňata . V případě seriozního zájmu o štěňátko nás neváhejte kontaktovat, přijímáme předrezervace.


 

 

 IMG 9462

  

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gina born best o

 

 

 

 

 

 

Štěňata v naší chovatelské stanici jsou odchovávána v domě, učena základním hygienickým návykům a správně socializována. Štěně od nás odchází  ve věku mezi 8 - 9.týdnem, s kupní smlouvou, očkovacím průkazem,
popř. pasem, 3 x odčerveno, očkováno dle věku, čipováno, s balíčkem do nového domova a krmivem pro první dny. Spojení jež vybírám mají udělané genetické testy nad rámec povinností do
chovu, PRA,EIC,HNPK a nebudou těmito chorobami postižena.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
******************************
* PRA -  prcd - progresivní retinální atrofie *

Progresivní retinální degenerace tyčinek a čípků PRA-prcd vzniká mutací c.5G>A PRCD genu (dřívější označení 1298G>A). Gen PRCD je exprimován především v sítnici, a to se stejnou expresí v retinálním pigmentovém epitelu, fotoreceptorech a gangliových buněčných vrstvách. Vlivem mutace dochází k výměně nukleových bazí TGC za TAC, což má za následek navázání jiné aminokyseliny a strukturální a funkční změny výsledného proteinu.

Tato genetická porucha způsobuje, že světločivné buňky sítnice (tyčinky a čípky) postupně degenerují a odumírají. Onemocnění se obvykle začíná projevovat v období dospívání nebo v rané dospělosti. Věk nástupu, ale i intenzita onemocnění, se však odvíjí i od příslušnosti ke konkrétnímu plemeni. Nejdříve ztrácejí svou funkci tyčinky, u psa se toto projevuje noční slepotou, a poté se dostavuje i degenerace čípků. Většina postižených psů nakonec oslepne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* EIC - exercise induced collapse *

Onemocnění postihuje zpravidla psy ve výborné pracovní kondici, dobře osvalené a výrazného temperamentu. Nejvyšší výskyt EIC byl zaznamenán u labradorských retrívrů ve field trialových a loveckých liniích psů.  Vyskytuje u všech barevných variant labradorů s četností, která odpovídá zastoupení jednotlivých barevných variant v chovu. Nebyla zjištěna výrazná diference v incidenci onemocnění u jednotlivých pohlaví. Klinické projevy onemocnění jsou zaznamenány nejčastěji mezi pátým měsícem věku a třetím rokem života a souvisí s intenzivním zařazením psa do výcviku.  Epizoda prvního kolapsu je většinou evidována okolo prvního roku života. Onemocnění se projevuje intolerancí zátěže již po velmi krátké (pěti až patnáctiminutové) intenzivní námaze nebo po velmi výrazném vzrušení.
Prvními příznaky mohou být nepřirozená, houpavá chůze, která velmi rychle přechází ve výraznou slabost pánevních končetin. Pes vykazuje nekoordinovaný pohyb zpočátku pouze pánevních, později i hrudních končetin (pouze u některých psů), který přechází v paraparézu a může nakonec vyústit v para nebo tetraplegii.  Vědomí zůstává u většiny psů zachováno. U 25 % pacientů však dochází i k dezorientaci a ztrátě vědomí.  Postižené zvíře nevykazuje příznaky bolestivosti. Je běžné, že ke zhoršení klinických projevů dochází ještě 5 minut po přerušení zátěže. Je-li zátěž protrahována, může dojít i k úhynu psa.  Většina psů s EIC se po epizodě kolapsu zotavuje velmi rychle. K vymizení všech klinických příznaků dochází nejčastěji do pěti až pětadvaceti minut od přerušení zátěže.
Klinickým vyšetřením v době kolapsu zjišťujeme následující změny: hypertermii (teplota bývá vyšší než 41,5 °C).
Faktory, které mohou významně zvyšovat pravděpodobnost vzniku kolapsu byly podrobně sledovány a patří mezi ně: 1. excitace pacienta, 2. teplota a vlhkost okolního prostředí, 3. druh výcviku. Bylo prokázáno, že silně vzrušivé podněty, vysoká teplota a vlhkost okolního prostředí významně zvyšují pravděpodobnost vzniku klinických příznaků. U  jedinců s velmi vyrovnanou až flegmatickou povahou dochází k vyvolání kolapsu i při vyšší úrovni vzrušení či zátěže spíše výjimečně. Také při běžných každodenních aktivitách, jako je např. procházení, běh a plavání, se epizody klinických příznaků objevují vzácně. Naproti tomu druhy výcviku a aktivity, které jsou pro psa spojeny s výrazným vzrušením, jako je např. aportování zvěře, jsou provázeny častou incidencí kolapsů.

Vzhledem k tomu, že EIC je onemocnění autosomálně recesivně dědičné, je možné jeho výskyt, za předpokladu snahy ze strany chovatelů, zcela eliminovat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* HNPK -  hereditární nasální parakeratóza * 

 

    V případě nasální parakeratózy se jedná o autosomálně recesivní genetický defekt Labradorských retrívrů (včetně jejich kríženců), který se projevuje tvorbou krust a fisur na vrchní straně nosní houby. Ve studii od Page a kol. (2003) byla u 6 z 10 psů zjištěna    povrchová bakteriální infekce. U některých případů může být také pozorována depigmentace nosní houby. Postižení psi by měli být buď vyloučeni z chovu nebo párováni pouze s negativními jedinci (genotyp N/N). V nejširším smyslu se jedná o pouze čistě kosmetický problém, které se však může stát, následkem sekundárních bakteriálních infekcí,vzniku fisur, bolestivým a krvácejícím, a tím pádem pro zvíře nepříjemným stavem. První symptomy se většinou objevují již u velmi mladých zvířat ve věku od 6 měsíců do 2 let. Postiženi jsou psi obou pohlaví a všech barev srsti (žlutá, černá, čokoládová).Zřídka se objevují také šupinaté, krustózní léze na nosním hřbetu nebo na prstních polštářcích.
  

-prcd (progresivní retinální atrofie)

dědičné onemocnění vedoucí k degeneraci sítnice končící slepotou.Sítnice se skládá z fotoreceptorových buněk nervového původu porývající vnitřní vrstvu stěny oka. Fotoreceptorové buňky rozdělujeme podle jejich funkce na tyčinky a čípky. Tyčinky umožňují mezopické vidění a rozpoznávání kontrastů. Čípky jsou zodpovědné za barevné vidění.Prcd-PRA způsobuje z počátku ztrátu funkce tyčinek doprovázenou šeroslepostí. Později dochází k postižení funkce čípků s rozvojem celkového oslepnutí. Věk nástupu klinických symptomů je typický pro rané dospívání a časnou dospělost.

Všechny naše chovné feny jsou na toto onemocnění testované s výsledkem N/N- tedy nejsou nositelkami této nemoci. Vždy kryjeme psem, který je také N/N a všechna štěňátka , která se u nás narodí mají také N/N- nikdy tedy nemohou onemocnět tímto onemocněním.

Více zde: https://podzercickymkostelem.webnode.cz/zdravi-labradoru/

-prcd (progresivní retinální atrofie)

dědičné onemocnění vedoucí k degeneraci sítnice končící slepotou.Sítnice se skládá z fotoreceptorových buněk nervového původu porývající vnitřní vrstvu stěny oka. Fotoreceptorové buňky rozdělujeme podle jejich funkce na tyčinky a čípky. Tyčinky umožňují mezopické vidění a rozpoznávání kontrastů. Čípky jsou zodpovědné za barevné vidění.Prcd-PRA způsobuje z počátku ztrátu funkce tyčinek doprovázenou šeroslepostí. Později dochází k postižení funkce čípků s rozvojem celkového oslepnutí. Věk nástupu klinických symptomů je typický pro rané dospívání a časnou dospělost.

Všechny naše chovné feny jsou na toto onemocnění testované s výsledkem N/N- tedy nejsou nositelkami této nemoci. Vždy kryjeme psem, který je také N/N a všechna štěňátka , která se u nás narodí mají také N/N- nikdy tedy nemohou onemocnět tímto onemocněním

Více zde: https://podzercickymkostelem.webnode.cz/zdravi-labradoru/


-prcd (progresivní retinální atrofie)

dědičné onemocnění vedoucí k degeneraci sítnice končící slepotou.Sítnice se skládá z fotoreceptorových buněk nervového původu porývající vnitřní vrstvu stěny oka. Fotoreceptorové buňky rozdělujeme podle jejich funkce na tyčinky a čípky. Tyčinky umožňují mezopické vidění a rozpoznávání kontrastů. Čípky jsou zodpovědné za barevné vidění.Prcd-PRA způsobuje z počátku ztrátu funkce tyčinek doprovázenou šeroslepostí. Později dochází k postižení funkce čípků s rozvojem celkového oslepnutí. Věk nástupu klinických symptomů je typický pro rané dospívání a časnou dospělost.

Všechny naše chovné feny jsou na toto onemocnění testované s výsledkem N/N- tedy nejsou nositelkami této nemoci. Vždy kryjeme psem, který je také N/N a všechna štěňátka , která se u nás narodí mají také N/N- nikdy tedy nemohou onemocnět tímto onemocněním

Více zde: https://podzercickymkostelem.webnode.cz/zdravi-labradoru/

philip 6 weeks and siblings

 

black girl puppy o

 

brown boy puppy o

 

brown girl puppy o

 

molly puppy n

 

 

 

 

 

V naší chovatelské stanici se 25. listopadu 2017 narodila černá a žlutá štěnátka.
Více info a případné rezervace na emailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo telefonu 603 473 296.
Štěňátka nebudou postižena chorobami PRA, EIC a HNPK.


Více info a případné rezervace na emailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo telefonu 603 473 296.
Štěňátka nebudou postižena chorobami PRA, EIC a HNPK.

 

V naší chovatelské stanici se 25. listopadu 2017 narodila černá a žlutá štěnátka.
Více info a případné rezervace na emailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo telefonu 603 473 296.
Štěňátka nebudou postižena chorobami PRA, EIC a HNPK.

 

V naší chovatelské stanici se 25. listopadu 2017 narodila černá a žlutá štěnátka.
Více info a případné rezervace na emailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo telefonu 603 473 296.
Štěňátka nebudou postižena chorobami PRA, EIC a HNPK.

 


 

© Blazing Diamond. WWW pro chovatele

Tvorba stranek pro chovatele